Bakkedalsvej 25, Rårup, 7130 Juelsminde, Tlf.: 75685343
I praksis betyder det...
Stærekassen

 
Det er værdifuldt at:
Udvikle børnenes sprog

Derfor vil vi:
Bruge vores sang kuffert i samling, opfordre børnene til selv at vælge sang, benævne den - og selv skubbe kufferten videre til det næste barn. Individet styrkes ved at barnet lærer at sætte ord på egne ønsker og handlinger

Hvad gør det ved individet og fælleskabet?
Fællesskabet styrkes ved at børnene lærer at bruge deres kropssprog/ fagter og udtale til at indgå
I fællesskabet.


Udvikle børnenes sociale kompetencer:       
Lære børnene at tage hensyn til hinanden og at deles om tingene/legetøjet.  Eks: Børnene har deres egen stol under spisemåltiderne, men ellers må de andre børn gerne låne den.


Hvad gør det ved individet og fælleskabet?
Individet styrkes ved at udvikle en forståelse af at noget er mit og andet er dit.
Fællesskabet styrkes ved at børnene bliver bedre til at indgå i de sociale relationer. 
     
      
Det er værdifuldt at:
Udvikle børnenes sansemotorik:
  

Derfor vil vi:
Planlægge dage hvor vi danser og  hopper - hvor alle sanser er i spil. Børnene skal turde at prøve noget nyt og hjælpes til at overskride grænser. Eks: mange af børnene er utrygge ved at røre ved vådt kartoffelmel, samt at det er en ny aktivitet. Men ved at guide og motivere, bliver børnenes grænser rykket stille og roligt, og de prøver alle med succes.

Det er værdifuldt at:
Styrke fællesskabet samtidig med at vi har fokus på det enkelte individ :  
           

Derfor vil vi:
Se på individet i fællesskabet. Vi vil lave fælles aktiviteter hvor alle kan være med, ud fra hvor det enkelte individ er sin udvikling.  Eks: Når vi har maddag, sansemotorisk dag eller er på tur.

Hvad gør det ved individet og fælleskabet?
Det enkelte individ føler det er med i fællesskabet, selvom dets udviklingsniveau er forskelligt.
Fællesskabet styrkes ved at alle børn bidrager.
 

 

Svalereden

 
Det er værdifuldt at:  
Lære at lege og indgå i forskellige legerelationer 

Derfor vil vi:
Give børnene oplevelser der bidrager til legen, f.eks. en tur i skoven og inddele stuen i forskellige zoner med plads til forskellig leg. Gå med ind i legen som voksen og vejlede dem i både legeroller og ideer til legen. Eks: Børnene leger far/mor og børn i dukkekrogen, og en dreng spørger om han må være med? ”Hmm” siger pigen, der er mor. Den voksne spørger om drengen har lyst til at være storebror eller hund - og spørger pigen om de mangler en stopebror eller hund.

Hvad gør det ved individet og fælleskabet?
Barnets udvikling sker igennem leg. Barnet lærer at kunne bidrage og gå på kompromis.
Fællesskabet styrkes ved at der opstår en følelse af samhørighed - anerkendelse og nye venskaber
etableres.

Det er værdifuldt at: 
Være selvhjulpne:     

Derfor vil vi:
I garderoben  vil de voksne guide og hjælpe med tøjet ved behov. Vi vil løbende være opmærksomme på, hvornår børnene gør små fremskridt og anerkende dem for det. Eks: Et barn kan ikke selv få regnbukserne ud over støvlerne. Pædagogen viser hvordan det kan gøres ved den ene støvle og barnet forsøger selv med den anden støvle.

Hvad gør det ved individet og fælleskabet?
Når børnene selv kan, styrkes deres selvværdsfølelse, de bliver stolte og får lyst til at prøve igen - også ved nye udfordringer.
Fællesskabet styrkes ved at børnene hjælper hinanden. Børnene får en følelse af at være
værdifulde for hinanden
.
 
Det er værdifuldt at: 
Vi har en medopdragende funktion: 

Derfor vil vi:
Snakke med børnene om bordskik m.m. og hvordan vi behandler hinanden og taler med hinanden. Eks: Forældre fortæller at børnene fortæller derhjemme, hvordan man skal sidde ved bordet.

Hvad gør det ved individet og fælleskabet?
Barnet lærer at der er nogle fælles regler, for at alle kan være her.
Der skabes et fællesskab som er rart at være i.


Det er værdifuldt at:
Udfordre børnenes kreative udviklingsområder:   

Derfor vil vi:
 Under samling og små projekter synge og lege små sanglege, f.eks. inddrage instrumenter eller lave indianerprojekt.              Eks: Børnene får lov til at vælge sange i samling. Nogle gange kan de en sang vi ikke kender og så forsøger vi at lære den.
Barnet udvikler dets egne kompetencer.


Hvad gør det ved individet og fælleskabet?
Fællesskabsfølelsen opstår igennem det fælles tredje – det at have noget sammen, udvikle sig
sammen, samt overskride nye grænser sammen

 

Det er værdifuldt at:     
Være bevidst om sin omverden:    

Derfor vil vi:
Holde samling hver dag, hvor børnene lærer deres fødselsdag, hvor de bor, hvor deres forældre arbejder og hvad de laver, hvad deres bedsteforældre hedder m.m. Vi vil bruge ros og anerkendelse, f.eks. når de kan huske deres fødselsdag.
Eks: En dag kommer en pige i børnehave og det første hun siger til pædagogen er: ”Vil du vide
hvornår jeg har fødselsdag?” Selvfølgelig vil pædagogen det. Pigen kan datoen, og får et kram.
”Du har kæmpet og øvet virkelig længe og NU kan du – jeg er rigtig stolt af dig, siger pædagogen”.
Et andet barn kommer og siger: ”Jubii hvor er du god” og begynder at klappe.

Hvad gør det ved individet og fælleskabet?
Barnet bliver styrket, når det får succes – det er en god oplevelse at kunne svare på spørgsmål.
Fællesskabet styrkes, når de bliver glade på hinandens vegne.


Det er værdifuldt at:
Børnene føles sig forpligtede overfor sig selv  og andre: 

Derfor vil vi:
Bla arbejde med at børnene skal spille de spil færdige de er i gang med. Vi inddrager børnene i dagligdags gøremål og har en forventning om at børnene deltager i de planlagte aktiviteter. Vi vil også lave små projekter, fx et male projekt hvor alle børn skal lave noget på det samme maleri.
Eks : 3 drenge spiller et spil og den ene går. Den voksne ser det og hjælper barnet tilbage til spillet, og husker på at spillet skal spilles færdigt.

Hvad gør det ved individet og fælleskabet?
Barnets personlighed styrkes når det er betydningsfuldt for fællesskabet.
Fællesskabet styrkes når der laves fælles aktiviteter.

 
Det er værdifuldt at:
Børnene kan tage ansvar og man kan stole på dem: 

Derfor vil vi:
Have fokus på at det er vigtigere at sige sandheden end at lyve. Vi vil inddrage børnene i daglige gøremål og forvente at de tager ansvaret og gør det de får besked på. Vi vil give børnene redskaber til at sige fra over for andre.
Eks:  3 børn må gå ned i garderoben og tage overtøj på. Da pædagogen kommer ned, ser hun at de er
godt i gang og hun siger  ”nej hvor er det dejligt at I kan selv”. Børnene siger  ”må vi så få en high
fiver?” - og det får de!

Hvad gør det ved individet og fælleskabet?
Barnet styrkes, når det får en opgave det kan fuldføre. Når nogen forventer noget af det, får det
lyst til at gøre sig umage.
Fællesskabet styrkes, fordi alle er vigtige for at noget kan lykkes og fordi vi har en fælles
forventning.                  


Det er værdifuldt at:
Børnene kan samarbejde 

Derfor vil vi:
Lave et videoprojekt, hvor de enkelte børn skal samarbejde om en optræden, der skal vises for forældre og børn. Vi vil tage på ture i små grupper, hvor fokus er at tage hensyn til hinanden. Eksempel: En voksen og 5 børn går på skolens legeplads. Et barn er oppe i klatretårnet og kan ikke komme ned og kalder på en voksen. Men et andet barn har hørt det og kommer først. Han guider barnet i tårnet ned, ved at vise hvor hun skal sætte sine fødder, for at kravle ned. Den voksne blander sig ikke og ved hjælp af sin kammerat kommer pigen sikkert ned.

Hvad gør det ved individet og fælleskabet?
Individet og fællesskabet styrkes ved at de hjælper hinanden og oplever hvordan de sammen kan
løse en udfordring.                                                                        

 

Sidst opdateret 21. september 2016
Bakkedalsvej 25, Rårup, 7130 Juelsminde, Tlf.: 75685343