Bakkedalsvej 25, Rårup, 7130 Juelsminde, Tlf.: 75685343
Barnets alsidige personlige udvikling
Barnets alsidige personlige udvikling.

 

Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på en gang vil barnet noget – og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer i verden. I dette sociale fællesskab udvikles barnets personlighed over tid.

 

Målene er:

  • At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

 

  • At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ.

 

  • At skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab.

 

Ved det forstår vi:

 

At børnene har plads og mulighed for at lege og skabe venskaber.

Mulighed for at udvikle selvhjulpethed og selvstændighed.

At udvikle det enkelte barns evne til at indgå i en større gruppe.

At styrke børnenes selvværd.

At formidle mod på at lære og udforske.

Ro til at lege uden forstyrrelser.

Tid til leg og fordybelse.

Tid til nuet/øjeblikket – at tage udgangspunkt i børnenes ideer.

Tid til ikke at skulle noget.

Tid og ro til at udvikle selvhjulpenhed.

 

Børnene er stueopdelt med fast tilknyttede medarbejdere.

Forudsigelighed – en kendt daglig rytme.

Vi værner om det enkelte barn.

Vi giver omsorg, knus og trøst.

At børnene oplever overensstemmelse mellem ord og handling.

At der er plads til- og respekt for forskellighed.

At møde det enkelte barn med et fordomsfrit sind.

 

Metoder og pædagogiske indsatser:

 

Aktiviteter eller ture tilrettelægges efter børnenes udviklingsmæssige formåen.

Børnenes her og nu behov prioriteres højere end planlagte aktiviteter.

Selvhjulpethed og selvstændighed udvikles gennem daglig øvelse – f.eks. i garderoben, i spisesituationer, konflikter, leg m.m.

Personalet er enige om nogle fælles husregler, som f.eks. at vi taler pænt sammen.

At vi prioriterer en daglig samlingsstund, og har fast spisetid, hvor vi spiser sammen.

At hilse på det enkelte barn og dets forældre ved ankomst til børnehaven, og tage tid til afsked når børnene bliver hentet.

At anerkende det enkelte barns behov for trøst og omsorg, og at være i ”øjenhøjde” med børnene.

At gøre det vi siger vi gør, så børnene kan stole på os.

At give tid og rum til fri leg inde og ude.

Benytte tilbud fra musikskolen, teater og hallen.

At lære børnene at vise hensyn og vente på tur.

At skabe en hjemlig atmosfære, hvor børnene kan være med til f.eks. at forberede eftermiddagsmad, dække bord, tømme opvaskemaskine m.m.

At give børnene plads til selv at komme i- og af overtøj, fodtøj med den nødvendige vejledning fra de voksne.

At planlægge aktiviteter som udfordrer børnenes nysgerrighed.

Sidst opdateret 23. april 2013
Bakkedalsvej 25, Rårup, 7130 Juelsminde, Tlf.: 75685343