Bakkedalsvej 25, Rårup, 7130 Juelsminde, Tlf.: 75685343
Med dagplejen
 

Overgang fra dagpleje

 

På Bakkedalsvej 25 ligger både Rårup Børnehus og  BAS-bygningen. I BAS-bygningen holder dagplejemødrene i området til, når de hver 14 dag mødes i deres grupper. I den forbindelse benytter de Børnehusets legeplads. De låner også Børnehusets lokaler og have til deres forskellige års-arrangementer. Både Børnehusets børn og dagplejens børn har glæde af at se og møde hinanden på legepladsen. Dagplejens børn får på den måde et kendskab til Børnehusets børn - og de får et forhåndsindtryk af bygninger, kultur og ikke mindst Børnehusets personale. Genkendeligheden er med til at skabe tillid og tryghed inden barnets opstart i Rårup Børnehus.

I dagplejen udarbejdes "Barnets Bog" - en bog der i ord og billeder fortæller lidt om barnet. Denne bog opfordres forældre til at medbringe ved opstart i Rårup Børnehus. Dels for at skabe noget håndgribeligt for personale og barn at være fælles om i opstarten - og dels for at bygge videre på barnets "livshistorie".

I overgangen fra dagpleje til Rårup Børnehus er der mulighed for, at dagplejen/dagplejepædagog i samråd med forældrene kan ønske et møde forud for barnets opstart. Mødet kan indeholde vigtige informationer og gode råd, som kan være med til at skabe, de bedste rammer for en god opstart.

Inden barnets start i Rårup Børnehus bedes forældrene sammen med barnet besøge huset. Besøget vil vare ca en time og bedes aftalt på forhånd. Der vil blive vist rundt på stuerne. Der vil være mulighed for at hilse på personale og fremtidige kammerater. Og der vil være en opstartssamtale med en primærvoksen fra stuen. Altsammen for at sikre en god start for både barn og dets forældre

Sidst opdateret 3. februar 2014
Bakkedalsvej 25, Rårup, 7130 Juelsminde, Tlf.: 75685343