Bakkedalsvej 25, Rårup, 7130 Juelsminde, Tlf.: 75685343
Alkohol
Retningslinjer for alkohol i Rårup/Skjold Fællesinstitution
 
Vi sætter børnene i fokus, og vi har derfor valgt, at der ikke må indtages alkohol I Rårup/Skjold Fællesinstitution. Det betyder bl.a. at alle arrangementer i vores institutioner foregår uden alkohol.

I Rårup/Skjold Fællesinstitution har vi en åben og ærlig kommunikation, og hvis personalet har en formodning om, at den person, der henter barnet, er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, vil der blive handlet på dette ved at:

- Personalet beder om at tale med personen et uforstyrret sted
- Fortælle hvad vi har observeret og vores ansvar til at handle på dette
- Henstille til at barnet bliver i institutionen indtil der er fundet en anden, som er i stand til at hente barnet.

Hvis personen fortsat insisterer på at få barnet udleveret, så er det personalets pligt at kontakte politiet.

Hvis vi har en formodning om et problem i familien vedrørende alkohol eller euforiserende stoffer, indkalder vi til en samtale, hvor udgangspunktet er barnets trivsel, og hvordan vi sammen kan hjælpe/støtte barnet/familien bedst muligt.
 
 

 
 
 
 
Sidst opdateret 10. juli 2015
Bakkedalsvej 25, Rårup, 7130 Juelsminde, Tlf.: 75685343